Tokszo?

Wydawnictwo: Pomaton EMI
Rok wydania: 1995

album otrzyma? status
platynowej p?yty

Kolejna p?yta i znów trzeba napisa? kilka s?ów - przynajmniej tak uwa?a nasz Pomaton, a ?yczenie chlebodawcy w kapitalizmie, który pono? mamy, trzeba spe?ni?.

Zatem Kochani S?uchacze,
u?ywaj?c niektórych tytu?ów niniejszego kr??ka powiadamy:
"Od tamtej chwili" czyli od 17 lat, wci?? bierzemy "Kurs na jutro".
My "Urodzeni jesieni?" i nie tylko hodujemy swoje "Sentymenty",
bo wierzymy, ?e "?zy to nie wstyd", ?e ka?dy cz?owiek to "Wywar z przywar", oboj?tne czy jest nim "Zwyk?a miss" czy kto? mieszkaj?cy "Na ko?cu mapy". Nie czekamy na "Odpowied? z Londynu", bo ?piewamy tu i teraz dla wszystkich, którzy nas s?uchaj?. I bardzo chcemy, ?eby Ich stosunek do nas, mo?na by?o okre?li? jeszcze jednym piosenkowym tytu?em - "Ta sama mi?o??". Na pewno j? odwzajemnimy.

"Pod Bud?"

 zespół Pod Budą:

ANNA TRETER
- ?piew, instrumenty klawiszowe
ANDRZEJ SIKOROWSKI
- autor tekstów (za wyj?tkiem nr 8 i 18) , ?piew, gitara akustyczna, mandolina
MAREK TOMCZYK
- gitara elektryczna i akustyczna, gitara dobro
ANDRZEJ ?UREK
- gitara basowa, akustyczna i elektryczna

Go?? specjalny:

Ryszard Rynkowski (9) - ?piew instrumenty klawiszowe, (2) - chórek

oraz:

Katarzyna Klich - ?piew (4)
Wojciech Groborz - instrumenty klawiszowe (3, 7)
Jan Hnatowicz - gitara akustyczna (2, 4, 8, 10, 13), gitara elektryczna (2, 4, 13) gitara dobro (4)
Piotr Królik - perkusja, instrumenty perkusyjne
Pawe? Moszuma?ski - instrumenty klawiszowe (1, 12)
Janusz Mus - akordeon (2, 10) puzon (6)
Pawe? Ostafil - harmonijka (3, 12)
Leszek Szczerba - saksofon (8, 9)

 utwory:

     1.  

Od tamtej chwili
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     2.  

Na ko?cu mapy
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     3.  

Tokszo?
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     4.  

Ta sama mi?o??
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     5.  

Damska torebka
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     6.  

?zy to nie wstyd
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     7.  

Zwyczajna miss
Muzyka: Jaros?aw Kozidrak, s?owa: Andrzej Sikorowski

     8.  

Sentymenty mi powi?d?y
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Grzegorz Tomczak

     9.  

Urodzeni jesieni?
Muzyka: Ryszard Rynkowski, s?owa: Andrzej Sikorowski

     10.  

Wywar z przywar
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Poniedzielski

     11.  

Moja druga strona
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     12.  

Kurs na jutro
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     13.  

Odpowied? z Londynu
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     14.  

Wizytówka
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski