?al za...

Wydawnictwo: Pomaton EMI
Rok wydania: 1998

album otrzyma? status
z?otej p?yty

?al. Ile w tych trzech literach emocji!
Ale nie smutku przecie?. Bo ?al zawsze tego co kojarzy si?
szcz??liwie i rado?nie.
?al ludzi pi?knych, chwil podnios?ych, krajów wspania?ych.
To nostalgia za poezj?, gdy be?kot w modzie, za ?yw? muzyk?,
gdy komputerowy zgie?k....
To tak?e t?sknota za m?odo?ci?.
Nasi rówie?nicy pos?uchaj? tego i zat?skni? tak?e,
nasze dzieci b?d? t?skni? gdy dorosn?.
Bo bez sentymentu ?y? si? przecie? nie da.

"Pod Bud?"

 zespół Pod Budą:

ANNA TRETER
- ?piew, instrumenty klawiszowe
ANDRZEJ SIKOROWSKI
- autor tekstów, ?piew, gitara akustyczna, mandolina, gitara 12-strunowa
MAREK TOMCZYK
- gitara elektryczna i akustyczna, gitara dobro, gitara 12-strunowa
ANDRZEJ ?UREK
- gitara basowa

Go?cinnie:

Maja Sikorowska - ?piew (8)
Jacek Wójcicki - ?piew (10)
Jan Hnatowicz - gitara akustyczna, gitara elektryczna, gitara 12-strunowa ( 2, 4, 5, 7, 9, 11)
Piotr Królik - perkusja, instrumenty perkusyjne
Leszek Szczerba - saksofony ( 4, 11)
Adam Sztaba - fortepian, instrumenty klawiszowe ( 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13)
Adam Zem?a - akordeon ( 5, 7, 12)
Kwartet smyczkowy MOZART ( 5, 7, 12 )

 utwory:

     1.  

Moje dwie ojczyzny
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     2.  

Ani ust, ani si?
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     3.  

?al za Bu?atem O.
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     4.  

Ble, ble, ble...
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     5.  

Nasz pami?tnik
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     6.  

B?dzie l?ej
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     7.  

?al za Agnieszk? O.
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     8.  

Jeszcze tyle nie wiem
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     9.  

Nasze podró?e
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     10.  

?al za Piotrem S.
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     11.  

Przy tobie sama
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     12.  

Nie patrz na to mi?a
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     13.  

Je??, pi?, kocha?
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski