W dzień Bożego Narodzenia


W dzień Bożego Narodzenia
radość wszelkiego stworzenia,
ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi wyśpiewują,
wyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu dobiera altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem,
gruchnie basem.

Sroka wlazła na jedlinę
odarła sobie łysinę
i choć gołe świeci czoło,
podśpiewuje też wesoło,
hej wesoło.

Wróbel, ptaszek nieboraczek,
uziąbłszy śpiewa jak żaczek,
cierp, cierp, cierp, cierp, miły Panie
Póki ten mróz nie ustanie,
nie ustanie.

Kur na grzędzie pieje wszędzie:
wstańcie, ludzie, bo dzień będzie!
Do Betlejem pospieszajcie,
Boskie Dziecię przywitajcie,
przywitajcie.