W żłobie leży


W żłobie leży, któż pobieży
kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu ?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
za wami pospieszymy,
a tak tego Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy;
jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany jest nam dany
Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy
z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!