Lecz póki co ?yjemy

Wydawnictwo: Pomaton EMI
Rok wydania: 1993

reedycja p?yty z 1990 roku

album otrzyma? status
z?otej p?yty

 utwory:

     1.  

Lecz póki co ?yjemy
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     2.  

Zwyk?e babskie gadanie
Muzyka: Jan Hnatowicz,Andrzej Sikorowski, s?owa: Andrzej Sikorowski

     3.  

Nie pytajcie jak by?o
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     4.  

Mglista piosenka o moim Krakowie
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     5.  

Daleko - dwa kroki st?d
Muzyka: Anna Treter, s?owa: Andrzej Sikorowski

     6.  

Naftalinowy ?wiat
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     7.  

Rozmowa z J?drkiem - Andrzejowi Zausze
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     8.  

To tylko katar
Muzyka: Anna Treter, s?owa: Andrzej Sikorowski

     9.  

Nasze razem przez telefon
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     10.  

Panowie do sto?u
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     11.  

Ballada o dwóch sukienkach
Muzyka: Anna Treter, s?owa: Andrzej Sikorowski

     12.  

Bez kolejki
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     13.  

Dla ch?opaków z budowy
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     14.  

Senna
Muzyka: Anna Treter, s?owa: Andrzej Sikorowski

     15.  

Toast nasz wspó?czesny
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     16.  

Dla mojej publiczno?ci na po?egnanie
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski