Kraków, Piwna 7

Wydawnictwo: Pomaton EMI
Rok wydania: 1999

Z?ota kolekcja

album otrzyma? status
z?otej p?yty

Dla nas ta p?yta jest jak album ze starymi zdj?ciami.
I je?li podczas ogl?dania po?ó?k?ych fotografii wykrzykujemy: "Bo?e,
ale byli?my m?odzi, ale ?miesznie wygl?dali?my!", to teraz gdy s?uchamy wybranych piosenek sprzed lat, nie mo?emy nadziwi? si? brzmieniom naszych g?osów, sposobowi grania, technice studyjnej.
Bo podró? w przesz?o?? to jedno wielkie zdziwienie.
Zapraszamy serdecznie.

"Pod Bud?"

PS. Dzi?kujemy wszystkim, którzy wspó?pracowali z nami przez te lata.

 zespół Pod Budą:

ANNA TRETER
- ?piew, instrumenty klawiszowe
ANDRZEJ SIKOROWSKI
- autor tekstów, ?piew, gitara
MAREK TOMCZYK
- gitara
ANDRZEJ ?UREK
- gitara basowa

W nagraniach na tym albumie udzia? wzi?li tak?e:

Jan Budziaszek, Jerzy D?browski, Krzysztof Gawlik, Wojciech Groborz, Jan Hnatowicz, Katarzyna Klich, Piotr Królik, Andrzej Kubacki, Chariklia Motsiou, Janusz Mus, Pawet Ostafil, Ryszard Rynkowski, Grzegorz Schneider, Jorgos Skolias oraz Grzegorz Turnau.

 utwory:

     1.  

Bardzo smutna piosenka retro
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     2.  

Blues o starych s?siadach
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     3.  

Ballada o walizce
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     4.  

Gdy mnie kocha? przestaniesz
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     5.  

Przy niedzieli zabawa
Muzyka: Jan Hnatowicz,Andrzej Sikorowski, s?owa: Andrzej Sikorowski

     6.  

Ballada o ciotce Matyldzie
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     7.  

Piosenka o mojej ulicy
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     8.  

Piosenka o ulicznym grajku
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     9.  

O la ri ja
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     10.  

Kraków, Piwna 7
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     11.  

List do ?wiata
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     12.  

Lecz póki co ?yjemy
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     13.  

Naftalinowy ?wiat
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     14.  

Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     15.  

Na ca?o??
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     16.  

Jak kapitalizm, to kapitalizm
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     17.  

Na ko?cu mapy
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     18.  

Tokszo?
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     19.  

Ta sama mi?o??
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     20.  

Bo przecie? razem
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski