2017-12-05

Wywiad z Ann? Treter i Andrzejem Sikorowskim - Radio Kraków

2017-04-28

Po??czy? nas podobny gust i punkt widzenia na ?wiat - Dziennik Polski

2017-04-21

Moje szcz??cie znalezione POD BUD? - Gazeta Krakowska

2016-10-14

To jest ju? moja ostatnia p?yta - POLSKA Gazeta Krakowska

2016-03-31

Krakowscy arty?ci chc? pomóc koledze - POLSKA Gazeta Krakowska

2016-03-16

Hajduki z impetem - Kronika Beskidzka

2016-02-26

Moje najwi?ksze marzenie - POLSKA Gazeta Krakowska

2016-01-30

Z Pod Bud? ju? swoje zrobi?em. Czas na córk? - POLSKA Dziennik Ba?tycki

2015-08-31

Najpi?kniejsze wakacje - POLSKA Gazeta Krakowska

2015-08-24

Najpi?kniejsze wakacje - POLSKA Gazeta Krakowska

2015-07-16

Celebryci kochaj? Podhale - Tygodnik Podhala?ski

2015-04-30

Sikorowski: Nie chc? nad??a? za m?odo?ci?. Za wielki t?ok - POLSKA Dziennik Ba?tycki

2015-04-28

O co zapytaj? nas w referendum - Dziennik Polski

2015-04-15

Ba?kany po s?owia?sku - Gazeta Wyborcza - Kraków

2015-04-09

Wielcy w Ma?opolsce - POLSKA Gazeta Krakowska

2015-03-14

Niech nasz Marsza?ek ?piewa - Gazeta Wyborcza - Kielce

2015-03-12

E i polacchi offrono a Udine, rock, film e poesia - Messaggero Veneto

2015-03-05

Drzewa na pl. Inwalidów zyska?y niecodzienn? ochron? - Dziennik Polski

2015-03-02

Na co wyda?em swoje pierwsze pieni?dze - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-12-24

Alfabet Sikorowskiego - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-11-17

Pos?uchajmy Pod Bud? - Super Tydzie? Che?smki

2014-10-17

Krakowski Festiwal Piosenki osi?gn?? dojrza?o?? - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-09-20

Mia? zagra? dla chorych, a sam cierpi - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-09-14

Derby Krakowa podzielone - Przegl?d Sportowy

2014-09-04

Arty?ci musz? liczy? na siebie - Dziennik Polski

2014-09-01

Hotel Francuski - stuletnia historia nie zawsze pozytywna - Gazeta Wyborcza - Kraków

2014-09-01

Szkolne strachy znanych Ma?opolan - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-03-24

Co to by? za dzie? - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-03-21

Znani kibice te? id? na Zawisz?. Do??czysz? - Gazeta Wyborcza - Kraków

2014-03-15

Ze sceny na stadion i z powrotem - Rzeczpospolita

2014-03-03

Na skróty - W sieci

2014-02-19

Jego Krakowsko?? Andrzej Sikorowski - Dziennik Polski

2014-02-17

Co to by? za dzie? - POLSKA Gazeta Krakowska

2014-02-14

Urodziny Pana Andrzeja - POLSKA Gazeta Krakowska

2013-12-24

Sikorowscy: Ró?a b?dzie nasz? bo?onarodzeniow? gwiazdk? - POLSKA Gazeta Krakowska

2013-12-23

Gdy si? Chrystus rodzi - POLSKA Gazeta Krakowska

2013-12-08

Skandal z Klat? w roli g?ówniej - Go?? Niedzielny

2009-04-08

Kolorowe bukiety z serca dawane - Echo Dnia

2009-04-07

Kochaj? Pod Bud? - Echo Dnia

2009-03-27

Kilka pokole? Pod Bud? - Gazeta Wyborcza - Lublin

2009-03-24

Impregnowani na zmiany - POLSKA Kurier Lubelski

2009-03-20

Pod Bud? zagra w Kielcach - Echo Dnia

2009-03-09

30 lat z Pod Bud? - Dziennik Ba?tycki

2009-02-20

Same przeboje - Echo Dnia

2008-11-21

Koncertowe smako?yki w pozna?skich teatrach - G?os Wielkopolski

2008-10-03

Smutne i weso?e piosenki retro - Tomasz Bielicki - Nowo?ci

2008-03-29

Szcz??cie, które daje Anna Treter - Dziennik Polski

2007-12-04

Pod Bud? zagrali swoje przeboje na jubileuszowym koncercie - Marcin Kostaszuk - POLSKA G?os Wielkopolski

2007-12-03

Pod Bud? ?wi?tuje 30-lecie - POLSKA G?os Wielkopolski

2007-12-01

30-lecie Pod Bud? w Teatrze Wielkim - Marcin Kostaszuk - POLSKA G?os Wielkopolski

2007-11-30

Pod Bud? w Teatrze Wielkim - Marcin Kostaszuk - POLSKA G?os Wielkopolski

2007-11-30

Pod Bud? gra ju? 30 lat - Gazeta Wyborcza - Pozna?

2007-11-23

Dwa razy Pod Bud? - Gazeta Wyborcza - Trójmiasto

2007-11-17

Trzydziestoletnia grupa Pod Bud? na ?ywo w Gdyni - POLSKA Dziennik Ba?tycki

2007-11-16

Grupa POD BUD? - Gazeta Wspó?czesna

2007-11-01

Po?egnanie Pod Bud? - Kaleidoscope

2007-10-21

Pod Bud? w walizce - Marcin Jakimowicz - Go?? Niedzielny

2007-10-19

?wiat w zupe?nie innym stylu, czyli 30 lat grupy Pod Bud? - Gazeta Wyborcza

2007-10-01

Pod Bud? - Rzeczpospolita

2007-10-01

Kronika Kulturalna wrzesie?-pa?dziernik 2007 - Kraków

2007-10-01

Wspólnota "Pod Bud?" - Teresa B?tkowska - Kraków

2007-10-01

Na krakowskim rynku... - Kraków

2007-09-29

Grupa Pod Bud? - Fakt

2007-09-29

Grupa Pod Bud? - Kurier Lubelski

2007-09-28

Pod Bud? - Rzeczpospolita - dodatek Warszawski Informator

2007-09-28

Pod Bud? w walizce - Dziennik Polski (dodatek)

2007-09-15

Jubileusz "Pod Bud?" - Gazeta Krakowska

2007-09-15

Z piwniczki na Rynek - Dziennik Polski

2007-09-14

Kap, kap, p?yn? ?zy... - Gazeta Krakowska

2007-09-14

30 lat min??o - Mariusz Wiatrak - Gazeta Wyborcza - Kraków

2007-09-14

Z kluczem trzynastk? - Dziennik Polski (dodatek)

2007-09-13

"Pod Bud?" na Rynku - Dziennik Polski

2007-09-13

Urodziny na scenie - Tomasz Mucha - Echo miasta Kraków

2007-09-07

30 lat "Pod Bud?" - Gazeta Wyborcza

2007-08-14

Herbata z Malin? - Rewia

2007-06-04

Koncerty - WiK

2007-05-25

Kraków w lesie - Katarzyna Moritz - Gazeta Wyborcza - Trójmiasto, dodatek Co jest grane

2007-05-25

Koncert Pod Bud? - Gazeta Wyborcza - Szczecin, dodatek Co jest grane

2007-05-25

Malina z Bud? - Monika Gapi?ska - Kurier Szczeci?ski

2007-05-24

Impregnowani na mody - Kurier Szczeci?ski

2007-04-23

Jeste?my odporni na mody - Marta Szczecina - Gazeta Wyboracza - Lublin

2007-04-20

Ma?y teatr codzienno?ci - Jacek Szymczyk - Dziennik Wschodni

2007-04-13

Pod Bud? w teatrze - Marzena Buga?a - Dziennik Zachodni

2007-04-07

Pod Bud?: 22 kwietnia, Lublin - Jacek Szymczyk - Dziennik Wschodni

2007-03-31

30 lat Pod Bud? - Kurier Lubelski

2007-03-20

Owacje dla Pod Bud? - Jaromir Kwiatkowski - Nowiny Gazeta Codzienna

2007-03-16

Teatr Roma | Jubileuszowe ?agodne granie - Rzeczpospolita dodatek - Warszawski Informator 'Rzeczpospolitej'