Mizerna, cicha


Mizerna, cicha, stajenka licha
pełna niebieskiej chwały
oto leżący przed nami śpiący
w promieniach Jezus mały

Przed nim anieli, w locie stanęli
i pochyleni klęczą
z włosy złotymi, skrzydły białymi
pod malowaną tęczą

Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi
roztacza blask poranny
przepaść zawarta, upadek czarta
zstępuje Pan nad pany.