?al za...

Wydawnictwo: Pomaton EMI
Rok wydania: 1998

album otrzyma? status
z?otej p?yty

 utwory:

     1.  

Moje dwie ojczyzny
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     2.  

Ani ust, ani si?
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     3.  

?al za Bu?atem O.
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     4.  

Ble, ble, ble...
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     5.  

Nasz pami?tnik
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     6.  

B?dzie l?ej
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     7.  

?al za Agnieszk? O.
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     8.  

Jeszcze tyle nie wiem
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     9.  

Nasze podró?e
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     10.  

?al za Piotrem S.
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     11.  

Przy tobie sama
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     12.  

Nie patrz na to mi?a
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     13.  

Je??, pi?, kocha?
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski