List do ?wiata

Wydawnictwo: Pomaton EMI
Rok wydania: 2001

reedycja p?yty z 1987 r.

P?yta ta ujrza?a ?wiat?o dzienne w 1987 roku.
Mieli?my za sob? 10- letni? histori? ?piewania, a w domach w?asne dzieciaki.
Im wi?c g?ównie po?wi?cone s? niniejsze piosenki.
I cho? dzisiaj nie bazgrz? po murach podwórek, nie przyjmuj? lalkowatych defilad, nie lataj? nad mieszkaniami w drewnianych aeroplanach,
to wci?? s? dla nas tamt? beztrosk? gromadk?.
A mo?e sami wkrótce zanuc? tak swoim córkom i synom?
Do dzie?a!

"Pod Bud?"

 zespół Pod Budą:

ANNA TRETER
- ?piew, fortepian
ANDRZEJ SIKOROWSKI
- autor tekstów, ?piew, gitara akustyczna
JAN BUDZIASZEK
- perkusja
MAREK TOMCZYK
- gitara elektryczna
ANDRZEJ ?UREK
- gitara basowa, chórki

Go?cinnie:

Jerzy D?browski - perkusja (6,7)
Krzysztof gawlik - skrzypce (6)
Jan Hnatowicz - gitara akustyczna, gitara elektryczna (6, 7)
Pawe? Ostafil - harmonijka ustna (4)
Wac?aw Smoli?ski - tr?bka (8)

W nagraniu bonus tracków udzia? wzi?li:

Andrzej Sikorowski - autor tekstów, ?piew, gitara akustyczna, mandolina
Anna Treter - ?piew
Jan Budziaszek - perkusja
Krzysztof Gawlik - skrzypce
Jan Hnatowicz - gitara akustyczna
Marek Tomczyk - gitara akustyczna i elektryczna
Andrzej ?urek - gitara basowa

 utwory:

     1.  

Czemu?
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     2.  

List do ?wiata
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     3.  

Majka ogl?da mieszkanie
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     4.  

Historia jednago wyznania
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     5.  

Pastora?ka dla córki
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     6.  

Pastora?ka dla poetów
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     7.  

Piosenka na karnawa?
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     8.  

Kiedy us?ysz? dobre s?owo
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     9.  

Pro?ba o jedn? spokojn? noc
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     10.  

W moim znaku waga
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     11.  

Ogl?damy niebo lipcowe
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     12.  

Kraków, Piwna 7
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     13.  

Majka przyjmuje defilad?
Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

     14.  

Pro?ba o buty siedmiomilowe
Muzyka: Marek Tomczyk, s?owa: Andrzej Sikorowski

     15.  

Piosenka na mandolin? i flet
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

     16.  

A kiedy mi si? znudzi
Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski